NTsolutions Schéma procesu

NTsolutions - pracovní agentura Schůzka s klientem

Na vstupní schůzce se zástupce společnosti důkladně seznámí s Vašimi potřebami, zjistí možnosti vzájemné spolupráce a naplánuje další postup při realizaci zakázky.

NTsolutions - pracovní agentura Příprava nabídky

Na základě získaných informací připraví zástupce společnosti individuální cenovou nabídku zahrnující veškeré náklady spojené s přidělováním agenturních zaměstnanců k uživateli.

NTsolutions - pracovní agentura Rozhodnutí o spolupráci

Po dohodnutí konečných podmínek spolupráce dochází k podepsání smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců.

NTsolutions - pracovní agentura Objednávka pracovníků

Jakmile bude znát konkrétní počet požadovaných agenturních zaměstnanců, datum, kdy mají nastoupit na první směnu, srovnatelné podmínky kmenových zaměstnanců, kategorizaci rizik pracovní pozice a požadavky na zdravotní způsobilost, provedete objednávku těchto pracovníků u naší společnosti. My zajistíme jejich nábor.

NTsolutions - pracovní agentura Proces přidělení

Zajistíme budoucím agenturním zaměstnancům vstupní zdravotní prohlídky, školení BOZP, pracovní oděvy a dopravu do zaměstnání. Se všemi pracovníky budou podepsány veškeré dokumenty potřebné k přidělení k uživateli. Všichni pracovníci budou přihlášeni u patřičných státních institucí. Poté již nic nebrání začátku práce u Vás.

Proč pracovat s NT Solutions?

NTsolutions - pracovní agentura

Rychlá reakce na Vaši poptávku po pracovních silách.

NTsolutions - pracovní agentura

Osmileté působení na českém trhu.

NTsolutions - pracovní agentura

Rozvinuté postupy a nástroje, trvalý dohled nad přidělenými zaměstnanci.

NTsolutions - pracovní agentura

UPCR-2023/3594/13