NTsolutions Personální agentura

NTsolutions  NT Solutions s.r.o.

NT Solutions s.r.o. vznikla jako součást skupiny NegoTrust, která v mateřské zemi poskytuje od roku 2010 služby spojené s kontrolou kvality a působí i jako personální agentura specializující se na poskytování agenturních zaměstnanců do výrobních podniků, zejména z oblasti automotive.

Na konci roku 2015 byla v Ostravě založena česká pobočka společnosti, která začala z počátku obsluhovat své zákazníky především v průmyslové zóně v Hrabové, kde poskytovala služby spojené s přidělováním polských agenturních pracovníků českým výrobním podnikům. Okrajově jsme se začali věnovat i kontrole kvality koncového výrobku. Po několikaletém působení na českém trhu bylo v roce 2020 rozhodnuto o restrukturalizaci společnosti NegoTrust s.r.o. Vznikla tak společnost NT Solutions s.r.o., která se zabývá pouze činnostmi spojenými s agenturním zaměstnáváním. V současnosti dodáváme naše agenturní zaměstnance klientům z Moravskoslezského kraje.

Pokud máte zájem o naše služby, stačí nás kontaktovat.